Bakterijski endotoksin

 • Komplet za otkrivanje bakterijskog endotoksina (CLIA)

  Komplet za otkrivanje bakterijskog endotoksina (CLIA)

  Kvantitativni test gram-negativnih bakterija koji odgovara FACIS-u

  Objekti detekcije Gram-negativne bakterije
  Metodologija Kemiluminiscencijski imunološki test
  Vrsta uzorka Serum
  Tehnički podaci 12 testova po kompletu
  Šifra proizvoda BE012-CLIA
 • Kit za otkrivanje endotoksina bakterija (kromogena metoda)

  Kit za otkrivanje endotoksina bakterija (kromogena metoda)

  Rana dijagnoza Gram-negativnih bakterija

  Objekti detekcije Gram-negativne bakterije
  Metodologija Kromogena metoda
  Vrsta uzorka Serum, dijalizat, dijalizna voda
  Tehnički podaci 30/36/50/110 testova/komplet
  Šifra proizvoda BE110-001, BE050-001, BE050-002, BE030-001, BE030-002