Kromogena metoda

 • Test gljiva (1-3)-β-D-glukan (kromogena metoda)

  Test gljiva (1-3)-β-D-glukan (kromogena metoda)

  Test probira na invazivnu gljivičnu infekciju

  Objekti detekcije Invazivne gljive
  Metodologija Kromogena metoda
  Vrsta uzorka Serum, BAL fluid
  Tehnički podaci 30/36/50/110 testova/komplet
  Šifra proizvoda BG110-001, BG050-001, BG050-002, BG030-001, BG030-002
 • Kit za otkrivanje endotoksina bakterija (kromogena metoda)

  Kit za otkrivanje endotoksina bakterija (kromogena metoda)

  Rana dijagnoza Gram-negativnih bakterija

  Objekti detekcije Gram-negativne bakterije
  Metodologija Kromogena metoda
  Vrsta uzorka Serum, dijalizat, dijalizna voda
  Tehnički podaci 30/36/50/110 testova/komplet
  Šifra proizvoda BE110-001, BE050-001, BE050-002, BE030-001, BE030-002