Globalni webinar uživo 20. listopada Čekamo da se pridružite!

Globalni webinar uživo 20thListopad Čekamo da se pridružite!

Era Biologijaugostit će globalni webinar uživo 20thlistopada 2022. 16:00 (GMT +08:00).Webinar će govoriti o ranom, brzom i pristupačnom rješenju za dijagnostiku kriptokokoze i drugih invazivnih gljivičnih bolesti.

Kriptokokoza je invazivna gljivična infekcija koju uzrokuje kompleks vrsta Cryptococcus (Cryptococcus neoformans i Cryptococcus gattii).Osobe s oslabljenom stanično posredovanom imunošću najviše su izložene riziku od infekcije.Cryptosporidium je jedna od najčešćih oportunističkih infekcija u osoba s AIDS-om i ima značajnu godišnju učestalost u Africi.Detekcija kriptokoknog antigena (CrAg) u ljudskom serumu i likvoru opsežno se koristi s iznimno visokom osjetljivošću i specifičnošću.

FungiXpert® K-set za otkrivanje kriptokoknih kapsularnih polisaharida (analiza bočnog protoka)koristi se za kvalitativnu ili polukvantitativnu detekciju kriptokoknog kapsularnog polisaharidnog antigena u serumu ili likvoru.Kvantitativni rezultati mogu se dati pomoćuimunokromatografski analizatori.Za dodatne informacije pridružite se webinaru.

webinar-培训会议6

Vrijeme objave: 14. listopada 2022